Laboratorní studie

Shuzi Pet - Testování společností Meridian registrované u FDA

Společnost BioMeridian je největším světovým výrobcem nástrojů pro hodnocení stresu (Meridian Stress Assessment Instrumentation) registrovaných u FDA, lékařského diagnostického vybavení, které používají lékaři a zdravotníci po celém světě, aby vyhodnotili funkční zdraví.
Přístroj BioMeridian MSA-21 měří stres až v 60 různých částech těla. V současnosti ho používá více než 1500 lékařů ve Spojených státech a v dalších zemích světa k měření odolnosti proti stresu v základních biosystémech celého těla. Testování pomocí přístrojů BioMeridian není příliš rozšířené mezi veterináři, ale u psů, koček nebo koní funguje stejně jako u lidí.
graf Subjekty (zvířata) byly testovány ve všech oblastech biologického pole a hodnoceny na stupnici od nuly do sta. Ideální úroveň se pohybuje v rozpětí 45 až 55. Veškerá měření přesahující hodnotu 55 značí přítomnost stresu, protože svědčí o nadměrné energii nebo o zanícení v dané části biologického pole. O stresu svědčí i měření nižší než 45, protože nízké hodnoty vypovídají o tom, že jsou energetické systémy narušené, oslabené nebo zablokované. Čím více se měření blíží hodnotě 50, tím blíže je hodnocený subjekt k ideální výkonnostní zóně, a je proto lépe schopen poradit si s působícími stresovými faktory.
Subjekty byly nejprve testovány bez Shuzi Pet a byla zaznamenána všechna hodnocení stresu. Poté byly všechny subjekty testovány s Shuzi Pet obojkem a opět bylo zaznamenáno bodové hodnocení. U devíti z deseti testovaných subjektů se vyskytly velmi zásadní rozdíly mezi první a druhou zkouškou.
Testování pomocí přístroje BioMeridian vědecky prokázalo okamžitý účinek výrobků Shuzi Pet, jejich schopnost snižovat úroveň stresu v těle zvířat a vyrovnávat jejich biologické pole.Shuzi Pet - Analýza živých krevních buněk

V klinických studiích prováděných veterinářem Dr. Gershonem Alalufem vykazovaly subjekty významné zlepšení tvaru, pohyblivosti a kmitání krevních buněk už 30 minut po podání výrobku Shuzi Pets.
Posnímek krve 30 minutách došlo k výraznému zlepšení v pohybu, vibracích a přilnavosti červených krvinek na sklíčku. Vše to souvisí s vibrační technologií Shuzi Pets. Červené krvinky jsou schopny se dostávat, tam, kam mají, což znamená, že potom celý váš cévní systém funguje, jak má. Dosahuje se lepšího průtoku. Řešení znečištění systému je v jeho ředění. A to je přesně, to čeho je tady dosaženo.

Byly provedeny ilustrativní studie, které měly ověřit účinnost výrobků Shuzi Pets u psů a koček.

Studie byly prováděny v průběhu 18 měsíců. Dohlížela nad nimi Samantha Korshin ze společnosti Sublime K9, inc. a zúčastnilo se jich 20 majitelů a jejich domácích mazlíčků v okrese Oregon v Kalifornii. Zvířata zapojená do studie měla různé zdravotní problémy a potíže s chováním od mírně negativních reakcí na stresové situace po závažné nemoci či ortopedická onemocnění. Všechny získané výsledky zkoušek byly pozitivní. Vzájemně se lišily v intenzitě, ale žádné negativní výsledky hlášeny ani pozorovány nebyly. Mezi nejvýraznější pozorované výsledky patřilo odeznění ušní infekce vyvolané alergií, výrazné omezení zánětu bez použití jakýchkoli protizánětlivých léků a zklidnění úzkostného chování. Všechny studie dále probíhají. Chcete-li si přečíst některé ilustrační zprávy nebo shrnutí studie, klikněte na následující odkazy:Shuzi Pets - Studie tepelného zobrazení

V klinických studiích prováděných ve spolupráci s lékaři, veterináři a s Americkým centrem pro termografii se prokázalo, že technologie Shuzi Pets snižuje stres a záněty (zobrazované červeně) u většiny domácích zvířat, včetně zvířat s chronickými potížemi kyčlí, tak jako u uvedeného subjektu.

Studie konkrétního případu: Mo, postarší greyhound

Mo

Mo, závodní greyhound na odpočinku, trpí problémem s ploténkami vyvolávajícím bolest a zanícení, které způsobují silnou kulhavost. Třicet minut po použití výrobku Shuzi Pets ukazuje tepelné zobrazení menší zanícení v nohách i v zádech. Při následné kontrole po třiceti dnech majitel Mo udává, že pes přestal kulhat.

Studie konkrétního případu: Harley, míšenka bígla

Harley, podle majitele trpí zdravá sedmiletá míšenka bígla úzkostmi. Počáteční termogram ukazuje u Harley zvýšené prohřátí obličejových partií, nohou a břicha a celkově zvýšenou vnitřní teplotu. Třicet minut po použití výrobku Shuzi Pets ukazuje tepelné zobrazení výrazné snížení zanícení a snižuje se i vnitřní teplota Harley, což je dokumentováno přechodem zeleného zobrazení v modré. Při následné kontrole po třiceti dnech majitel Harley udává, že se úzkostné chování psa výrazně omezilo.Shuzi Pets - Rozšířené shrnutí studie

POZOROVÁNÍ PO ŠEDESÁTI DNECH PO PODÁNÍ: U pozorovaných zvířat, která trpěla kožními potížemi, nebyly mezi třicátým a šedesátým dnem zaznamenány žádné změny. Zvířata s ortopedickými potížemi vykazovala i nadále pozorovatelné zlepšení stejně jako zvířata s problematickým chováním. U některých ze studovaných subjektů, jejichž stav po třiceti dnech víceméně stagnoval, bylo mezi třicátým a šedesátým dnem zaznamenáno malé, ale pozorovatelné zlepšení.

POZOROVÁNÍ PO DEVADESÁTI DNECH PO PODÁNÍ: Při kontrole po devadesáti dnech bylo zaznamenáno, že v případech kožního podráždění a nemocí souvisejících s alergiemi příznaky většinou vymizely, nikoli však u všech sledovaných subjektů. Podráždění kůže bylo odstraněno, ale přítomnost blech a klíšťat dále přetrvávala. Subjekty s ortopedickými potížemi a problematickým chováním opět zaznamenaly malé, ale pozorovatelné zlepšení.

POZOROVÁNÍ PO ŠESTI MĚSÍCÍCH PO PODÁNÍ: Mezi devadesátým dnem a šesti měsíci po podání nebyly u subjektů pozorovány žádné výrazné změny s výjimkou pozorování týkajících se blech a klíšťat. Po šesti měsících nevykazují subjekty zamořené blechami a klíšťaty přítomnost žádných parazitů. Devadesát dni po podání technologie nebyly subjektům aplikovány žádné přípravky proti blechám a klíšťatům, orální ani lokální.

POZOROVÁNÍ PO DEVÍTI MĚSÍCÍCH PO PODÁNÍ: Subjekty zařazené do části studie věnované blechám a klíšťatům jsou i nadále bez parazitů. Orální ani lokální medikamenty nebyly podávány. Na subjektech nebyly pozorovány stopy přítomnosti blech ani klíšťat. Nebylo pozorováno žádné usilovné drbání a kůže i kožich subjektů vypadají zdravě. Účastníci studie se všemi ostatními potížemi si udržují stav získaný po devadesáti dnech.

Další výzkum stále probíhá, a to jak se stávajícími subjekty tak s dalšími zvířaty nově zařazenými do studie.


Trophino s.r.o.

Vyrobil:  UOK Znojmo, spol. s r.o.